• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Dränering av husgrund är viktigt för att leda bort oönskat grund och ytvatten.  Speciellt viktigt är det om man har en källare.  Dräneringen skall anslutas till en lägre belägen anslutning så att man kan säkerställa avrinningen. Det är mycket viktigt att man separerar anslutningar från stuprören så att inte vatten från taken fyller dräneringen vid ett skyfall. Det är väldigt vanligt att dräneringar från 60 och början av 70 talet har denna lösning vilket gör att vattnet går bakvägen vid väldigt kraftiga skyfall då avrinningen inte kan ta emot vattnet.

Om dräneringen avser en platta på mark eller torpargrund räcker det om man ansluter den till en stenkista på tomten. Även takvattnet kan man ansluta till samma stenkistan. Risken för bakrinning är liten om det går i separata ledningar till stenkistan.

Om dräneringen är från en källare får man oftast ansluta till ett komunalt dagvattennät då det annars kan vara svårt att uppfylla den lägre avrinningen. Alternativet kan vara att monterar en pumpbrunn med en pump som har nivåvakt som lyfter vattnet till en högre avrinning men då måste man lita på att tekniken fungerar. Man uppmärksammar ofta problemet när det är försent då tekniken är dold i brunnar och rör.

När man har fullgjort dräneringen så är det viktigt att man fuktisolerar grunden eller källarväggen. Se artiklen om isolering källare.