• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Uppvärmd Källare:
I en uppvärmd källare kan problemet med fukt vara vanligt. Varm luft innehåller mer vatten än kall luft, och väggarna i källaren är kalla på grund av direktkontakt med jorden utanför väggen. Detta gör att fukten i den varma luften kondenserar på den kalla väggen.
För att bli av med problemet monteras en Isodränskiva på utsidan av källarväggen. Den både isolerar mot den kalla marken, fungerar som ett kapilärbrytande skikt och leder bort fukt som har tagit sig igenom väggen innefrån till dräneringen. Då får du en varm källarvägg som håller sig torr och så slipper du kallras från väggen. Investeringen kan du räkna hem i minskade värmekostnader.
Isodrän på en grund

Ouppvärmd källare:
I en ouppvärmd källare kan det räcka med att montera en Platonmatta på utsidan av källarväggen. Den förhindrar att fukt från marken kan tränga in i väggen utifrån. Man kan få problem om varm fuktig luft kommer in i källaren genom t ex ventiler. Detta händer varma sommardagar och då kommer det att kondensera på den kalla oisolerade väggen. Även i husgrunder kan varm fuktig luft komma in i utrymmet och kondensera på väggarna, så den säkraste metoden är att isolera enligt ovan med Isodränskiva så får man torra väggar.

Båda sätten förutsätter att man monterar en dränering runt källaren eller grunden för att transportera bort kondenserat vatten.